Новинарски жанрови

Видови новинарски формати и објави според различни критериуми, како што се: форма, должина, времетраење, тема, област, стил, начин на подготовка, вид медиум и сл. Има повеќе новинарски жанрови:  репортерско новинарство, истражувачко новинарство, спортско новинарство, коментирачко новинарство, научно-популарно новинарство и др.

Албански

Zhanre gazetareske

Англиски

journalistic genres