Zhanre gazetareske

Lloje të formateve dhe publikimeve gazetareske sipas kritereve të ndryshme siç janë: forma, gjatësia, kohëzgjatja, tema, fusha, stili, mënyra e përgatitjes, lloji i medias, etj. Ekzistojnë më shumë zhanre gazetareske: gazetarireportiale, gazetari hulumtuese, gazetari e sportit, gazetari komentuese, gazetari shkencore-popullarizuese etj.

Anglisht

journalistic genres