Новинарска легитимација

Документ за идентификација на новинарот и медиумскиот работник во институции или пред службени лица на настани. Содржи име, слика на новинарот, адреса, знак и печат на медиумската куќа.

Англиски

Press ID