Непосредност

Став дека веста или медиумската приказна ќе има поголемо влијание доколку се повика на скорешен или настан во тек.

Албански

Imediat

Англиски

Immediacy