Kundërgjuhë

1. Gjuhë e krijuar nga një grup i caktuar me qëllim të përjashtimit të atyre që nuk i përkasin grupit.

2. Gjuhë e krijuar nga një grup specifik, me qëllim që t’i kundërvihen normës së gjuhës standarde, si protesta me gabime të qëllimshme dhe shkrim të gabuar, p.sh., në muzikën rep.

Maqedonisht

Антијазик

Anglisht

Anti language