Kumtesë

Mjet në marrëdhëniet me publikun që shërben për lajmërim dhe/ose njoftim. Kumtesa, zakonisht në formë të shkruar ose online, u drejtohet grupeve dhe/ose mediave të ndryshme të synuara.

Maqedonisht

Соопштение

Anglisht

press release