Соопштение

Алатка во односите со јавноста која служи за најава и/или известување. Соопштението, најчесто во печатена или онлајн-форма, е упатено до различни целни групи и/или медиуми.

Албански

Kumtesë

Англиски

press release