Kulturë vizuale

1. Përmbledhje e vlerave materiale dhe intelektuale në sferën e mediave vizuale.

2. Sistem i caktuar historik për funksionimin e vlerave materiale dhe intelektuale në shoqërinë.

Anglisht

visual culture