Kultura masive mediatike

Kulturë nën ndikimin  e masmediave. E quajnë edhe kulturë e ndërmjetësimit për shkak të rolit ndërmjetësues të mediave në krijimin dhe transmetimin e vlerave kulturore. Zhvillimi i teknologjisë dhe teknikave mediatike të ndikimit mbi masat i formon pikëpamjet, sjelljet, shijet dhe qëndrimet e njerëzve dhe në atë mënyrë ndikon në krijimin e kulturës.

Anglisht

mass media culture