Kuadër

Njësi themelore e strukturës së produktit audiovizual, një pjesë e tekstit mediatik që fillon dhe mbaron me lidhje me një pjesë tjetër.

Maqedonisht

Кадар

Anglisht

shot