Kryeredaktor

1. Person që drejton të gjitha redaksitë në mediat e shtypit, elektronike ose digjitale, përgjegjës për gjithë procesin redaktues dhe për përmbajtjet që publikohen si dhe shpërndarjen e mjeteve financiare.

2. Person i cili është i ngarkuar për redaktimin e të gjitha botimeve në shtëpinë botuese.

Anglisht

managing editor