Кружно известување

Ситуација кога дел од информацијата се чини дека доаѓа од повеќе независни извори, но всушност доаѓа од само еден извор. Ова често е начинот на којшто се шират лажни вести за да се создаде впечаток на лажна потврда. Во повеќето случаи тоа се прави преку невешти практики на собирање разузнавачки информации, но во други ситуации тоа може да биде намерно направено од основниот извор како начин за зајакнување на раширеното верување во неговите информации.

Албански

Raportim qarkullues

Англиски

circular reporting