Raportim qarkullues

Situatë kur një pjesë e informacionit duket se  shpërndahet nga më shumë burime të pavarura, por në fakt shpërndahet vetëm nga një burim. Kjo shpesh është mënyra  me të cilën përhapen lajmet e rreme që të krijohet përshtypje e konfirmimit të rremë. Në shumicën e rasteve, kjo bëhet përmes praktikave jo të shkathëta të grubullimit të informatave të zbulimit, por në situata të tjera kjo mund të bëhet qëllimisht nga burimi kryesor si mënyrë e përforcimit të besimit të përhapur ndaj informacioneve të tij.

Anglisht

circular reporting