Кајрон

Испис на екран којшто се генерира по електронски пат врз телевизиски или киноекран, а на кој се даваат информации, како што се: име и презиме, титула, наслов итн.

Албански

Kajron

Англиски

Chyron