Камера опскура

Од латински camera obscura ‒ ‘темна соба’. Претходница на фотоапаратите. Се работи за кутија (или темна соба, просторија) во која од мал отвор продира светлина. Зборот камера потекнува од изразот камера опскура.

Албански

Kamera obskura

Англиски

Camera obscura