Kромид вест

Пара- или сатирична вест. Дезинформација пласирана (пуштена, објавена) како да е вистинска. Во жаргонот на новинарството зборот „кромид“ се устоличи по аналогија на американското сатирично списание „The Onion“.  Многу често и сериозни медиуми по грешка преземаат „кромид вести“ и го цитираат изворот, а не знаат дека тоа е содржина или веб-локација каде што се пласираат измислени вести.

Албански

Lajme-qepë

Англиски

Onion news