Kroma

Teknologji e kombinimit të dy ose më shumë fotografive ose kuadrove në një kompozim, riprojektim elektronik në ngjyrë, që përdoret në televizion dhe teknologjitë digjitale bashkëkohore të prodhimit të videove. Me ndihmën e kromës, mund të vendosen njerëz ose përpara objekteve të fonit arbitrar, të xhiruar në vend tjetër. Shpesh përdoret gjatë parashikimit të motit kur prezantuesi flet dhe tregon fonin e një fotografie tjetër.

Maqedonisht

Хрома

Anglisht

Chroma Key