Хрома

Технологија на спојување на две или повеќе слики или кадри во една композиција, електронска рерпроекција во боја, којашто се користи во телевизијата и во современите дигитални технологии за производство на видеа. Со помош на хромата може да се стават луѓе или предмети на произволен фон, снимен на друго место. Најчесто се користи при временската прогноза кога водителот зборува и покажува на фонот на друга слика.

Албански

Kroma

Англиски

Chroma Key