Кролери

Компјутерска програма којашто систематски го пребарува вебот (WWW) или зададени веб-адреси со цел да ги сортираат и индексираат податоците. Кролерите ги групираат податоците според одреден критериум и го овозможуваат нивното понатамошно пребарување, дистрибуирање и користење.

Албански

Krolerë

Англиски

crawlers