Krolerë

Program kompjuterik i cili e kërkon në mënyrë sistematike uebin (WWW) ose ueb adresa të caktuara me qëllim që t’i klasifikojë dhe indeksojë të dhënat. Krolerëtët grupojnë të dhënat sipas kriterit të caktuar dhe e mundësojnë kërkimin, shpërndarjen dhe përdorimin e tyre.

Maqedonisht

Кролери

Anglisht

crawlers