Kritikë mediatike

Një pjesë e gazetarisë që merret me shënimin dhe me vlerësimin e aspekteve të prodhimit informativ për kah aspekti  rëndësisë sociale, aktualitetit, si dhe  pikëpamja profesionale-etike.

Anglisht

media criticism