Критичка автономија

Способност за критичко мислење. Вештини за критичка анализа на медиумски содржини и деконструкција на пораките. Разбирање и проценка на медиумски содржини од аспект на точност, гледна точка, контекст на информацијата и кредибилност на изворот.

Албански

Anatomi kritike

Англиски

critical autonomy