Anatomi kritike

Aftësi e mendimit kritik. Shkathtësi për analizë kritike të përmbajtjeve mediatike dhe dekonstruktim të porosive. Të kuptuarit dhe vlerësimi i përmbajtjeve mediatike në aspekt të saktësisë, pikëpamjes, kontekstit të informacionit dhe kredibilitetit të burimit.

Anglisht

critical autonomy