Kriptografi

Krijim ose shifrim i porosve në kod të fshehtë me çelës ose metodë të caktuar për identifikimin e porosisësë fshehur. Kriptografia përdoret për shënimin e të dhënave para ruajtjes së tyre, me qëllim për të ndaluar qarkullimin e rastësishëm ose të qëllimshëm të informacioneve. Si alternativë e shifrimit të të dhënave përdoret edhe metoda e firmosjes (autorizimit), numri PIN (numri personal për identifikim).

Anglisht

cryptography