Krijues i imazhit

1. Profesionist, detyra e të cilit është të krijojë imazh pozitiv në publik për një personalitet, organizatë ose kompani të caktuar.

2. Softuer kompjuterik për krijimin ose ndryshimin e fotografive dhe animacioneve.

Anglisht

image maker