Креатор на имиџ

1. Професионалец чијашто задача е да создаде позитивен имиџ во јавноста за одредена личност, организација или компанија.

2. Компјутерски софтвер за креирање или за менување фотографии и анимации.

Албански

Krijues i imazhit

Англиски

image maker