Korrigjimi i zërit

Procesi i rregullimit të zërit në produkt audio ose audiovizual, duke përdorur mjete mekanike ose digjitale, që të fitohet zë besnik, që të sinkronizohet zëri me imazhin ose të theksohet zë ose zëra të caktuar për arritje të efektit të caktuar.

Anglisht

Sound correction, sound editing