Корекција на звук

Процес на нагодување на звукот во аудио- или во аудиовизуелен продукт со користење механички или дигитални средства, со цел да се добие веродостоен звук, да се синхронизира звукот со сликата или да се истакне определен звук или звуци за постигнување определен ефект.

Албански

Korrigjimi i zërit

Англиски

Sound correction, sound editing