Korrigjimi i ngjyrës

Procesi i rregullimit të filmit, videoincizimit ose fotografisë, me ndihmën e të cilit duke përdorur teknologji elektronike, fotokimike ose digjitale, kryhet korrigjimi i ngjyrës për të arritur pamje maksimalisht të besueshme ose për të theksuar ngjyra të caktuara.

Anglisht

Color correction