Корекција на боја, колор-корекција

Процес на нагодување на филм, видеоснимка или фотографија со чија помош со користење електронски, фотохемиски или дигитални технологии се врши корекција на бојата за постигнување на максимално верен приказ или за потенцирање на определени бои.

Албански

Korrigjimi i ngjyrës

Англиски

Color correction