Korrigjim i imazhit

Procedurë e rregullimit të imazhit, duke përdorur teknologji mekanike ose digjitale me qëllim të pamjes së tij korrekte.

Anglisht

Video correction, video editing