Корекција на слика

Постапка за нагодување на сликата со користење механички или дигитални технологии со цел нејзин коректен приказ.

Албански

Korrigjim i imazhit

Англиски

Video correction, video editing