Kornizë kohore

Pasqyrë e të gjitha përmbajtjeve të publikuara nga një përdorues me radhitje kronologjike në një media sociale. Qasje në pasqyrën kronologjike fitohet përmes vizitës së llogarisë së dhënë të përdoruesit. Përmbajtja e paraqitur varet nga parametrat e privatësisë së përdoruesit, pasqyra kronologjike e të cilit shqyrtohet.

Maqedonisht

Времеплов

Anglisht

timeline