Konverzacion

1. Bisedë, komunikim.

2. Bisedë në gjuhën e huaj gjatë mësimit; ushtrimit gojor.

Anglisht

Conversation