Конверзација

1. Разговор, општење.

2. Разговор на туѓ јазик при учење; усна вежба.

Албански

Konverzacion

Англиски

Conversation