Konvergjencë

Në teknologji – sinergjia e tekstit, tingullit dhe videos në një rrjet. Interneti është shembull i përkryer për konvergjencë teknologjike sepse transmeton mirë fotografi, tinguj, zëra, të dhëna etj.

Anglisht

Convergence