Конвергенција

Во технологијата ‒ синергија на текст, звук и видео во една мрежа. Интернетот е совршен пример за технолошка конвергенција затоа што подеднакво добро пренесува слики, звуци, гласови, податоци итн.

Албански

Konvergjencë

Англиски

Convergence