Контролна група

Во медиумски базирани експерименти ‒ група што не е изложена на нешто за истражувачки цели, за разлика од експерименталната група којaшто е.

Албански

Grupi i kontrollit

Англиски

Control group