Kontekst

Situatë, prapavijë, rrethanë që e cakton kuptimin e diçkaje. Diçka që është thënë në kontekstin e caktuar, nëse merret pa kontekst, mund të marrë kuptim krejtësisht tjetër, madje edhe të kundërt.

Maqedonisht

Контекст

Anglisht

context