Консензус

Спогодба, одлука врз основа на согласност на сите заинтересирани страни; заедничко прифаќање на норми, вредности, верувања, светогледи и сл.

Албански

Konsensus

Англиски

Consensus