Konsensus

Besime, pikëpamje e të ngjashme.. Marrëveshje, vendim në bazë të pajtimit të të gjitha palëve të interesuara; pranim i përbashkët i normave, vlerave, besimeve, botëkuptimeve etj.

Maqedonisht

Консензус

Anglisht

Consensus