Kongruencë

Harmonizimi ndërmjet fjalëve që janë në lidhje sintaksore.

Anglisht

Congruency