Конфликт на интереси

Ситуација кога новинарот или медиумот имаат конкретни или индиректни интереси од некој субјект којшто е предмет на известувањето ‒ од известување за блиски пријатели или семејство до промовирање ставови на политички партии или бизнис-групации за политички или општествени прашања. На овој начин се губи довербата на јавноста во вистинитоста на известувањето.

Албански

Konflikt i interesave

Англиски

conflict of interest

За повеќе види:

Етичко новинарство