Konflikt i interesave

Kur gazetari ose media kanë interesa konkrete ose  jo të drejtpërdrejta nga ndonjë subjekt, që është objekt i raportimit – raportim për miq të afërt ose familje deri në promovimin e qëndrimeve të partive politike ose grupeve të biznesit për çështje politike ose shoqërore. Në këtë mënyrë humbet besimi i publikut  ndaj vërtetësisë së raportimit.

Anglisht

Conflict of interest

Për më shumë shih:

Gazetaria etike.