Komunikologji

Shkencë e komunikimit në të gjitha përmasat dhe manifestimet e saj.

Anglisht

Communicology