Komunikime kibernetike

Komunikimet të cilat zhvillohen në internet dhe me ndihmën e mediave dhe pajisjeve digjitale. Mënyrë e komunikimit në epokën e re informative e cila është jashtëzakonisht e shpejtë, bashkëvepruese, e disponueshme lehtësisht dhe e lirë.

Anglisht

cyber communication