Киберкомуникации

Комуникации коишто се одвиваат на интернет и со помош на современите дигитални медиуми и уреди. Начин на комуникација во новата информациска ера којшто е исклучително брз, интерактивен, лесно достапен и евтин.

Албански

Komunikime kibernetike

Англиски

cybercommunication