Komunikim verbal

Akt i shkëmbimit të informacioneve përmes përdorimit të gjuhës.

Anglisht

communication, verbal