Комуникација, вербална

Чин на размена на информации преку употреба на јазик.

Албански

Komunikim verbal

Англиски

communication, verbal