Komunikatë/kumtesë/deklaratë

1. Deklaratë e publikuar nga institucioni zyrtar për informimin e të publikut për çështje me interes të përgjithshëm.

2. Komunikim zyrtar, i cili në veçanti ka të bëjë me deklaratë zyrtare, me të cilën njoftohet për ndonjë mbledhje, konferencë, etj.

Anglisht

communiqué